Stavová správa

Submissions for this form are closed.

Prihláška TRH PIAC MARKT

ON LINE prihlasovanie na potravinové trhy v Starej tržnici je momentálne mimo prevádzku.
V prípade záujmu o predaj na TRH PIAC MART pošlite mailom (trhy@staratrznica.sk) základné informácie o vás (meno a priezvisko fyzickej osoby/názov firmy/sídlo/IČO/popis sortimentu, ktorý plánujete ponúkať na trhoch).

Záujemcov o predaj schvaľujeme priebežne s tým, že na schválenie uprednostňujeme remeselných producentov potravín, predajcov roľníckych prebytkov, samostatne hospodáriacich roľníkov/farmárov, dovozcov výnimočných produktov vysokej kvality zo zahraničia, ktorých produkty zapadajú do koncepcie našich potravinových trhov.  

Kontaktujeme len schválených záujemcov.
Ak od nás neobdržíte akceptačný mail (vrátane faktúry a organizačných pokynov) znamená, že ste zatiaľ neboli schválení a trhu sa bez oficiálnej písomnej akceptácie zúčastniť nemôžete!

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte:
trhy@staratrznica.sk alebo 0905877088 (Petra Molnárová)